Osman Gazi
Osman Gazi, 1258'de Söğüt'te doğmuş, 1326'da da Bursa'da vefat etmiştir.

Osman Gazi, Ertuğrul Bey'in üç oğlundan biridir. Osman Bey, diger kardeşlerinden büyük degildi, ancak O bir idareci olarak yaratılmıştı. Babası vefat ettikten sonra diger bütün beyler, aşiretin reisi olarak Osman Bey'i tanıdı.

Osman Bey, beyligin başına geçtigi zaman, 23 yaşındaydı. Uzun boylu, geniş gögüslü, kaIın ve çatık kaşli, elâ gözlü ve koç burunlu bir görüntüye sahipti.

Osman Gazi'nin vücudunun belden yukarı kısmı, aşaği kısmına göre daha uzundu. Çehresi yuvarlak ve teni buğdaydı.

Büyük şeyhlerderi Edebali'nin evinde misafir iken, istirahat için gösterilen odada, Kur'an-ı Kerim'i görünce, sabaha kadar saygisindan yatmadığı ve geceyi uykusuz geçirdigi çok meşhurdur. Şeyh bu durumdan cok memnun kaldığı için kendisini kızı ile evlendirmiş ve hayır duaları etmiştir.

Osman Bey, 1287'de Karacahısar'ı fethetti. 1280'de Domaniç'te Bizanslıları yenerek Bilecik'i fethetti ve Selçuklu Hükümdarı tarafından uç beyliğine verildi.

1299'da İnegöl fethedildi. Selçuklu Devleti yıkıldı ve Osman Bey müstakil beyligini ilân etti. 1300'de Yenişehir ile Köprühisar, 1302'de ise Akhisar ve Koçhisar fethedildi.

Osman Bey'e babasından kalan arazinin genişliği 4800 kilometre kare idi. Kendisi vefat ettiginde ise, beyliğin toprak genişliği 16.000 km.kareye ulasmıştır.

Vefat etmeden önce oğlu Orhan Bey'e şöyle vasiyet etmistir: Ogullarıma ve bütün dostlarıma birinci vasiyetim şudur ki: Her zaman gazaya devam ederek, Din-i Celil-i İslâm'ın yüceliğini yasatınız. Cihadin kemâline ererek, sancağı şerifi hep yüksekte tutunuz. Her zaman İslâm'a hizmet ediniz. Zira Cenâb-i Hak benim gibi zayıf bir kulunu ülkeler fethetmek için memur etti. Gaza ve cihadlarınızla Kelime-i Tevhid'i çok uzaklara götürünüz. Hanedanımdan her kim, hak yoldan ve adaletten saparsa mahşer gününde, Rasülü Azam'ın şefâatinden mahrum kalsın. Oglum! Dünyaya gelen hiç bir insan yoktur ki, ölüme boyun eğmesin. Bana da, simdi ölüm yaklaştı. Bu devleti sana emanet ediyorum. Seni de Mevlâ'ya emanet ettim. Her işinde adaleti üstün tut.

Osman Gazi, öldüğünde 68 yaşındaydı. Tarih ise, Ağustos 1326'yı gösteriyordu.